بيمه مسافرتي خارج از کشور

بيمه مسافرتي ابزار مناسبي است براي حفظ سلامتي در برابر اتفاقاتي که ممکن است در حين سفر براي مسافر بوجود آيد، بطوريکه مي تواند هزينه هاي مالي و استرس هاي ناشي از آن را در مسافرت کاهش دهد. اکثر ما زندگي پرمشغله اي داريم که بايد بين زندگي و کارمان تعادل برقرار کنيم.

مسافرت يکي از عواملي است که براي گذران اوقات فراغت انتخاب مي شود. در طول سفر نيز مسافر انتظار دارد زماني را که براي استراحت خود در نظر گرفته است، اگر حادثه ناگهاني براي او يا همراهانش اتفاق بيفتد، از نظر مالي نگراني نداشته باشد. بنابراين هنگام مسافرت به يکي از کشورهاي خارجي بايد از بيمه سفر استفاده شود تا مسافر بتواند در مواقع لزوم از آن بهره مند شود.


                                            
                                        


بيمه مسافرتي سامان

هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت مي کنند و در حاليکه اکثر آنان از مزاياي بيمه مسافرتي بهره مند هستند، عده کمي از آنان مي توانند از خدمات بيمه اي مناسب در زمان نياز و ضرورت استفاده نمايند. بسياري از آنها ناگزيرند هزينه هاي گزافي را به هنگام بروز حادثه يا بيماري در مراکز درماني پرداخت نمايند. بيمه مسافرتي سامان در اقدامي جديد، به گونه اي طراحي شده است تا به هنگام بروز حادثه در هر نقطه اي از جهان خدمات مندرج در جداول تعهدات را در کوتاهترين زمان ممکن به بيمه شده ارائه دهد.


مهمترين مزاياي بيمه نامه مسافرتي شركت بيمه سامان عبارتند از:

     - پرداخت هزينه هاي پزشکي و بستري در بيمارستان در خارج از کشور
     - جابجايي يا بازگرداندن بيمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بيماري يا وقوع حادثه
     - پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندان پزشكي
     - بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به کشور
     - بازگرداندن جسد متوفي
     - مساعدت حقوقي
     - سرقت و يا مفقود شدن گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور
     - بازگردادن کودکاني که بي سرپرست مانده اند
     - ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري
     - بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي نزديک خانواده
     - خدمات مربوط به تاخير در ورود چمدان ها
     - خدمات مربوط به تأخير در پرواز هواپيما

چشم‌انداز
تحصيل اطمينان و آرامش فكري و ايجاد تعادل و آسايش در زندگي اجتماعي و اقتصادي براي هر فرد ايراني در تمام سطوح جامعه با اشاعه و توسعه فرهنگ بيمه‌اي و گسترش و تعميم خدمات بيمه‌اي.

رسالت (ماموريت)
استقرار، رهبري و ساماندهي يك سازمان توانمند، پويا، خلاق و نوآور در راستاي مشتري‌مداري و تلاش براي خدمت‌رساني به مردم با هدف ارائه سريع‌ترين و مناسب‌ترين خدمات بيمه‌اي مطابق با استانداردهاي جهاني و حرفه‌اي.

سامان‌دهي و حفظ سرمايه‌هاي ملي و خصوصي از طريق اشاعه و توسعه و تعميم خدمات بيمه‌اي با انتخاب روش‌ها و شيوه‌هاي بديع در گسترش هرچه بيشتر اين خدمات اجتماعي و اقتصادي.

ارزش‌ها
1- صداقت و امانت: امانت‌داري، درستكاري و ايجاد اعتماد در همه سطوح
2- خلاقيت و نوآوري: فكر كردن خارج از چهارچوب‌هاي مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرأت و آمادگي براي تغيير
3- سرعت و دقت: احساس فوريت و ضرورت در انجام فعاليت‌ها به‌طور دقيق
4- تعهد و مسئوليت: احساس مسئوليت در انجام مؤثر و كاراي فعاليت‌ها
5- دانش و آگاهي: توسعه علم و تسهيم آن با ديگران و به‌كارگيري آن
6- فروتني و تواضع: هم‌سطح ديدن خود با ديگران و براي خود برتري خاصي قائل نبودن
7- صبر و شكيبايي: بالا بردن آستانه تحريك و افزايش خودكنترلي
8- تماميت وحمايت: با تمام وجود حضور داشتن در راستاي قصد و پشتيباني كردن از افراد در راستاي دستيابي به قصدشان
9- پذيرش و شفافيت: پذيرفتن شرايط و موقعيت افراد همانطور كه هستند و وضوح و روشني هرآنچه فكر مي‌كنيم، عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم
10- ادب و نزاكت: مشعوف نمودن مشتريان با حفظ ارزش و حرمت و جايگاه و منزلت انساني مشتري و ارج نهادن به نيازهاي وي و تأمين اين نيازها

ارزش‌هايي كه به آن معتقديم بهترين الگو براي نيل به آرمان، ماموريت و اهداف سازماني ما است و اين ارزش‌ها سرلوحه همه فعاليت‌هاي ماست.