راه اندازی سایت جدید آب و آتش

شرکت آب و آتش پارس فعالیت خود را از سال 1392 در حوضه گردشگری آغاز کرد.این شرکت با نام افسانه سرای پارس فعالیت خود را آغاز کرد وسپس در سال 1395 به آب و آتش پارس تغییر نام داد.
این شرکت از سال اول در مسیر های استانبول و آنتالیا پروازهای چارتر خود را آغاز کرد و سپس مسیرهای کوش آداسی ،روسیه،دبی،تایلند و مالزی به صورت چارتر اضافه کرد.شرکت آب و آتش پارس با
افزایش حجم چارتر نگاه خاصی به کیفیت اجرای توردارد به صورتی که به لطف خداوند در حد بسیار بالای رضایتمندی مشتری برخوردار است.