کلاس پروازی
نوزاد زیر 2 سال
کودک 2 تا 12 سال
بزرگسال > 12 سال

پرواز های داخلی به زودی فعال خواهد شد.
هتل های خارجی به زودی فعال خواهد شد.
هتل های داخلی به زودی فعال خواهد شد.